Алексей Соколов: Закат Европы в Петербургской губернии


Det är så skönt att somna utan önskan,
mätt på blommorna och trött på grönskan,
….
Höstens dag har ingen längtan mer,
dess fingrar äro obevekligt kalla,
i sina drömmar överallt den ser,
hur vita flingor oupphörligt falla…


Как хорошо ничего не хотеть и спать,
устав от цветов и зелени…
….
Осень ни по чему не тоскует,
ее пальцы холодны и тверды,
белые хлопья летят и летят
в ее снах.

Den nakna träden står omkring ditt hus
och släppa in himmel och luft utan ända,
de nakna träden stiga ned till stranden
och spegla sig i vattnet.
Än leker ett barn i höstens gråa rök
och en flicka går med blommor i handen
och vid himlaranden
flyga vita silvervita fåglar upp.

Нагие деревья вокруг дома
Вяло качаются в воздухе, в небе без конца,
нагие деревья приходят на берег
и смотрят на свое отражение.
Там мальчик играет в осенней серой рубашке,
и девочка ходит с цветком в кулачке,
и белые-белые птицы
взлетают до края небес.

I fönstret står ett ljus,
som långsamt brinner
och säger att någon är död därinne.
Några granar tiga
kring en stig som stannar tvärt
i en kyrkogård i dimma.
En fågel piper –
vem är därinne?

Медленно тает в окне свеча
говоря, что в доме мертвец.
Ели молчат у тропинки,
что пропадает во мраке погоста.
Вскрикнула птица –
кто там?

I den svårmodiga skogen
bor en sjuk gud.
I den dunkla skogen äro blommorna så bleka
och fåglarna så skygga.
Varför är vinden full av varnande viskningar
och vägen mörk av dystra aningar?
I skuggan ligger den sjuke guden
och drömmer elaka drömmar…

В грустном лесу
живет больной бог.
В темном лесу цветы так бледны,
птицы – пугливы.
Что же ветер так шепчет тревожно,
путь во тьме предвещает беду?
В избушке лежит больной бог,
ему снятся дурные сны…  

Стихи: Эдит Сёдергран 
Место: Гостилицы.